Nový model poplatkov v oblasti pripoistení

Poplatkový model SMN VVG+ vyvinutý lekármi Swiss Medical Network bude predstavený ako prvý krok na súkromnej klinike Bethanien v Zürichu. Spĺňa očakávania FINMA, čo sa týka transparentného rozlišovania plnení zo základného a doplnkového poistenia.

Od 1. apríla 2022 sa súkromná klinika Bethanien, doktori a Helsana dohodli na novej kolektívnej zmluve v oblasti pripoistenia (VVG). Takzvaný sadzobník SMN VVG+ bol vyvinutý lekármi Swiss Medical Network a je novinkou v súčasnom švajčiarskom tarifnom systéme. Nový model sa bude používať pre pacientov s pripoistením v Helsane na ošetrenia v súkromnej klinike Bethanien.

„Tarifa VVG nevychádza z katalógu jednotlivých benefitov, ale z komplexného paušálu, v ktorom sú prehľadne zobrazené doplnkové benefity pripoistenia a sú oddelené od zdravotných benefitov účtovaných k základnému poisteniu (KVG),“ vysvetľuje. Rudolf Bruder, člen predstavenstva Helsany zodpovedný za produkty a služby. Pre získanie praktických skúseností s vyvinutým systémom a získanie vedomostí bola v rámci pilotného testovania na 12 mesiacov uzatvorená zmluva so súkromnou klinikou Bethanien.

Lekárska tarifa v dvoch častiach

Tarifa SMN VVG+ pozostáva z dvoch častí (KVG a VVG), aby bolo možné prehľadne ukázať výhody v oblasti základného a doplnkového poistenia. Podiel KVG vypláca priamo klinika lekárom v súlade so SwissDRG podľa vzoru Švajčiarskej asociácie praktických lekárov (SBV). Združení lekári navyše získavajú paušál za poskytované doplnkové služby z pripoistenia, ktoré je definované v tarifnom systéme SMN VVG+. Pri každom DRG sú uvedené daňové body, ktoré je možné pre každého lekára vynásobiť vopred zmluvne dohodnutou individuálnou hodnotou daňových bodov. Pridružení lekári už nemusia vystavovať samostatnú faktúru za slobodný výber lekára, ale dostávajú doplnkové služby priamo z ambulancie na základe DRG kódu. „Takto sa dá predísť tomu, že rôzne služby budú účtované netransparentne,“ vysvetľuje Dino Cauzza, generálny riaditeľ Swiss Medical Network.

Inovatívny referenčný model

Nový model poplatkov je jednoducho použiteľný a predovšetkým inovatívnym riešením pre všetkých zúčastnených, ktoré zároveň spĺňa transparentnosť, ktorú požaduje FINMA s ohľadom na doplnkové služby vo VVG. „Na základe tohto modelu sa snažíme vyvinúť zmluvné riešenia aj pre iné poistky,“ pokračuje Dino Cauzza.

Zdroj: Helsana