Nový model poplatkov v oblasti pripoistení

Nový model poplatkov v oblasti pripoistení

Nový model poplatkov v oblasti pripoistení Poplatkový model SMN VVG+ vyvinutý lekármi Swiss Medical Network bude predstavený ako prvý krok na súkromnej klinike Bethanien v Zürichu. Spĺňa očakávania FINMA, čo sa týka transparentného rozlišovania plnení zo základného a...