Chorý na dovolenke – kedy máte nárok na náhradu?

P.G. | 21.07.2022

Zamestnanci by si podľa zákona mali počas sviatkov oddýchnuť. Čo ak vás však chrípka prinúti stráviť niekoľko dní v posteli a pokazí vám dovolenku na Sardínii? Alebo keď zlomený členok náhle ukončí vašu lyžiarsku dovolenku v Dolomitoch? Vysvetlíme vám, kedy si zamestnanci v právnom zmysle „nie sú schopný čerpať dovolenku“ a môžu si zameškané dni dovolenky nahradiť – a v ktorých prípadoch nie.

Môj šéf odo mňa ako vedúceho tímu vyžaduje, aby som bol počas dovolenky kedykoľvek k dispozícii. Má na to právo?

Trend neustálej dostupnosti nie je zlučiteľný s vôľou zákonodarcu a povinnosťou starostlivosti vášho zamestnávateľa. Počas dovolenky by ste si mali oddýchnuť, aby ste zostali zdraví a dlhodobo práceschopní.

Ak zamestnávateľ očakáva, že budete k dispozícii od rána do večera, predmetné dni nemožno započítať ako dovolenku. Spadajú do pracovného času, čo znamená, že si môžete čerpať dni dovolenky aj neskôr. Dôvodom je, že neustále vybavujete pracovné hovory, tak sa nemôžete úplne uvoľniť.

V zásade platia tieto predpisy aj vtedy, ak ste v riadiacej funkcii alebo vo vedení.

Môj zamestnávateľ mi na toto leto nariadil dva týždne firemnej dovolenky. Budú mi dni dovolenky odpočítané z dovolenky za rok?

Za určenie času dovolenky je podľa zákona zodpovedný váš zamestnávateľ. Musí však brať do úvahy vaše potreby. Dovolenku by ste mali mať možnosť čerpať pravidelne. Objednávanie firemných dovoleniek však nie je v rozpore s povinnosťou ohľaduplnosti. Ak chce firma stanoviť závodné dovolenky, musí to byť výslovne uvedené v pracovnej zmluve alebo stanovené v dostatočnom predstihu, t. j. aspoň tri mesiace vopred.

Keďže vám zamestnávateľ musí dať možnosť čerpať dovolenku aj v individuálnom termíne popri závodnej dovolenke, nemôže vám nariadiť štyri alebo päť týždňov dovolenky v roku. Dva týždne sú však úplne prijateľné.

Môže moja spoločnosť zrušiť nevyčerpané dni dovolenky do konca roka?

Nie, nevyčerpanú dovolenku nemožno na konci roka zrušiť. Neprípustné sú aj dohody alebo klauzuly v pracovnej zmluve, ktoré počítajú s prepadnutím veci v prípade nezamestnania. Nečerpané dovolenky na konci roka sa prenášajú do nasledujúceho roka.

Čo však treba vziať do úvahy, je zákonná premlčacia doba. V prípade dovolenky platí päťročná lehota. Inými slovami: Ak si dlhodobo nečerpáte žiadnu dovolenku, môže sa stať, že nárok na ňu zanikne alebo, že vaša spoločnosť môže namietať premlčanie. Ak si však počas takejto fázy čerpáte dovolenku, tento čas bude odpočítaný z vášho nároku na najstaršiu dovolenku.

Dovolenka poistenie vo Švajčiarsku

Neschopnosť pracovať vs. neschopnosť čerpať dovolenku

Neschopnosť pracovať nie je to isté ako neschopnosť čerpať dovolenku. Pracovnou neschopnosťou sa rozumie úplná alebo čiastočná neschopnosť vykonávať primeranú prácu v predchádzajúcom zamestnaní pre poškodenie fyzického, duševného alebo psychického zdravia. To znamená: Existuje zdravotný stav, ktorý bráni zamestnancovi vykonávať obvyklú prácu (úplne alebo čiastočne).

Nemožnosť dovolenkovať nastáva, ak ochoriete alebo sa vám stane nehoda, ktorá vám bráni oddýchnuť si počas dovolenky. Váš zdravotný stav musí byť značne narušený a stav musí byť dosť vážny. Napríklad vám musí byť tak zle, že musíte zostať v posteli a pravidelne navštevovať lekára. Na kvalite relaxu neuberá ani menšie zranenie, ktoré vás nenúti ostať doma alebo vážne neobmedzuje vašu schopnosť venovať sa iným aktivitám počas dovolenky. Takéto stavy zahŕňajú napríklad fyzické nepohodlie, bolesti hlavy, smrkanie, menšiu bolesť zubov, vyvrtnutý členok, zlomeninu prsta alebo úpal.

Počas dovolenky na pláži na Kréte som si vyvrtol členok. Napriek potvrdeniu od lekára mi zamestnávateľ chce započítať dni dovolenky po úraze. Dôvod: aj napriek zraneniu so mohol relaxovať. Je to legálne?

Pracovná neschopnosť v skutočnosti nemusí nevyhnutne viesť k neschopnosti čerpať dovolenku (podrobné vysvetlenia nájdete v rámčeku vyššie).

Podvrtnutie nohy zvyčajne nemá za následok pripútanie sa na lôžko ani pravidelné návštevy lekára. Je to skôr menšie obmedzenie, ktoré výrazne neovplyvňuje rekreačný účel vašej dovolenky. Váš zamestnávateľ vám preto môže odmietnuť povoliť čerpanie dodatočných dní dovolenky.

Už niekoľko týždňov som na nemocenskej. Môžem ísť ešte na dovolenku?

To závisí od konkrétneho prípadu. Pracovná neschopnosť nie je to isté ako neschopnosť čerpať dovolenku (pozri tiež informácie v sivom poli vyššie). V praxi sa môže stať, že ste práceneschopný, ale nemôžete čerpať dovolenku. Tu je rozhodujúce, či je ochorenie v rozpore s rekreačným účelom dovolenky alebo nie.

Ak ste pripútaní na lôžko, malo by byť jasné, že okrem práceneschopnosti nemôžete čerpať ani dovolenku. Ak ste však napríklad klavirista alebo krajčír a máte popálené ruky, nemôžete pracovať. Toto porušenie však nemusí byť nevyhnutne v rozpore s rekreačným účelom dovolenky. V tomto prípade môžete ísť napríklad na dovolenku napriek práceneschopnosti.

Poznámka: Buď môžete ísť na dovolenku, alebo nie. Ak pre chorobu pracujete len na polovičný úväzok (50 percent) a idete na dovolenku, budete si musieť zobrať plný počet dní a nie len polovicu z tejto sumy. Ak si nie ste istý, odporúčame vám požiadať o radu svojho lekára. Ak vám váš lekár dovolí, napriek tomu, že ste práceneschopný, môžete si vziať dovolenku.

Zdroj: Axa