Nový životný štýl zvyšuje rozdiely v dôchodkoch

P.G. | 11.02.2023

Nezamestnanosť, digitálne nomádstvo, nezávislá práca alebo samostatná zárobková činnosť, pracovné vzorce a životný štýl sú vo Švajčiarsku čoraz rozmanitejšie. Plánovanie dôchodkového zabezpečenia podľa aktuálnej situácie je pre mnohých ľudí časovo náročná úloha. Najmä mladí ľudia majú často tendenciu prehliadať túto realitu.

Už teraz je známe, že Švajčiarom nebudú dôchodkové dávky v rámci prvého a druhého piliera postačovať na udržanie životnej úrovne v dôchodkovom veku. Tu prichádza na rad tretí pilier, ktorý ponúka garantované úspory či investície do fondov.

Rovnováha medzi opatrnosťou a rizikom

Na lepšiu podporu svojich zákazníkov pri budovaní ich úspor navrhla Groupe Mutuel produkt, ktorý im umožní jednoducho prispôsobiť investičné plány ich meniacim sa osobným investičným cieľom. Preto pri podpísaní zmluvy v treťom pilieri nie je nič vytesané do kameňa. Ak napríklad mladí profesionáli podpísali poistnú zmluvu s garantovaným sporením, môžu neskôr podstúpiť väčšie riziko a investovať do riešenia s vyššou perspektívou návratnosti v závislosti od vývoja ich kariéry.

Poistenci sa tak môžu slobodne rozhodnúť, ako rozdelia svoje poistné. Môžu si zvoliť aj doplnkové krytie rizík podľa svojej situácie, ako napríklad úmrtie, rentu alebo odpustenie poistného v prípade práceneschopnosti.

Dôchodok

Zdroj: Groupe Mutuel / www.groupemutuel.ch