Poistenie pre živnostníkov

P.G. | 15.01.2023

Pre podnikateľov je pracovný a súkromný život často úzko spätý. Ako živnostník viete, že efektivita sa vypláca v každej oblasti života. To platí aj pre poistenie a zabezpečenie – pre vás, vašu rodinu a vašu firmu.

Na zabezpečenie optimálnej ochrany pre samostatne zárobkovo činné osoby sa oplatí zvážiť poistnú a dôchodkovú situáciu podniku a súkromného sektora spoločne. Ideálne riešenie tak možno nájsť aj pre živnostníkov na rozhraní súkromného života a podnikania.

Vstúpte do samostatnej zárobkovej činnosti: čo treba zvážiť?

Pre podnikateľov sa situácia osobného rizika skladá z mnohých zložiek – v zásade zo všetkých činností. Je preto nevyhnutné uvažovať o najlepšom poistení a zabezpečení pre svoj vlastný podnik, zamestnancov, seba a svoju rodinu. Keďže každá spoločnosť funguje inak, tak aj každé riešenie poistenia je individuálne. Nasledujúce otázky ilustrujú, ktoré body by mali samostatne zárobkovo činné osoby zvážiť v súvislosti s ich poistným krytím:

Čo platí, ak sa služobné auto používa aj súkromne a stane sa účastníkom nehody?

Kto zaplatí, ak vám počas sviatkov ukradnú pracovný notebook?

Chcem si ako podnikateľ uhradiť stratu na zárobku z dôvodu choroby sám alebo sa mi oplatí uzavrieť skupinové poistenie denných nemocenských dávok, ktoré ma osobne chráni aj finančne?

Chcem si súkromne sporiť na starobu v pilieri 3a alebo je vhodnejšie riešenie dôchodkového fondu?

Je ochrana poskytovaná dôchodkovým fondom pre rodinu dostatočná, alebo sú ešte medzery vo vašom vlastnom zabezpečení?

Vkladový pilier 3a pre živnostníkov

S cieľom odstrániť posledné medzery v dôchodkoch z riešení AHV/IV a dôchodkových fondov sa vo väčšine prípadov odporúča využiť ochranu v pilieri 3a. Živnostníci tak môžu optimálne chrániť seba a svojich blízkych pred starobou, invaliditou a smrťou. Osobná dôchodková analýza ukazuje medzery v starobnom zabezpečení.

V závislosti od príjmu môžu samostatne zárobkové osoby bez 2. piliera ušetriť max. 20% z ročného príjmu do 35 280 CHF ročne pre seba a svoje rodiny v pilieri 3a. Zamestnanci s dôchodkovým riešením v 2. piliery môžu do 3. piliera odviesť maximálne 7056 CHF ročne (od roku 2023), a tým znížiť zdaniteľný príjem o uvedené sumy a profitovať z nižšieho daňového zaťaženia vo Švajčiarsku. 

Galéria poistenie vo Švajčiarsku

Poskytovanie pre samostatne zárobkovo činné osoby

Pokiaľ ide o dôchodkové zabezpečenie, pre samostatne zárobkovo činné osoby je potrebné zvážiť niekoľko vecí. Ochrana seba a svojej rodiny pred rizikami zdravotného postihnutia a smrtikľúčový význam. Základom pre živnostníkov je ochrana v 1. pilieri s AHV/IV. Spravidla to však ani zďaleka nestačí na pokrytie dôchodkových požiadaviek.

Úrazové a invalidné poistenie pre živnostníkov

V záujme zabezpečenia základnej ochrany v prípade pracovnej neschopnosti dobrovoľné úrazové poistenie v súlade s UVG v kombinácii s AHV/IV pokrýva 90 % príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby pre prípad pracovných úrazov, nepracovných úrazov a choroby z povolania. S UVG pripoistením môžu živnostníci zvýšiť krytie dokonca až na 100 % svojej mzdy. Skupinové denné nemocenské poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby môže navyše zabezpečiť ochranu vás a vašich zamestnancov v prípade straty na zárobku z dôvodu choroby v koordinácii s invalidným poistením.

Dôchodkový fond pre živnostníkov

Pre samostatne zárobkovo činné osoby sa odporúča dôchodkové riešenie v 2. pilieri, aby si zabezpečili svoj dôchodok. Pred finančnými rizikami môžete ochrániť seba a svojich blízkych aj riešením dôchodkového fondu, ak by sa vám niečo stalo. Živnostníci so zamestnancami sa môžu jednoducho poistiť cez riešenie BVG pre svojich zamestnancov alebo akékoľvek manažérske poistenie. Samostatne zárobkovo činné osoby bez personálu sa na druhej strane môžu poistiť prostredníctvom profesijného združenia alebo v nadácii BVG Substitute Facility Foundation. Atraktívne riešenie združenia ponúkame aj pre živnostníkov, ktorí ešte nie sú členmi profesijného združenia alebo ktorých profesijné združenie neponúka dôchodkový fond.

Dôchodkové poradenstvo pre samostatne zárobkovo činné osoby

Všetky riešenia z AHV/IV, dôchodkového fondu a piliera 3adaňovo uznateľné v príjmoch. Najlepšie riešenie pre vás zistíte s odborným poradcom. To vám môže ukázať, na čo by ste mali venovať osobitnú pozornosť, keď ste samostatne zárobkovo činná osoba, kde sú medzery v zabezpečení vášho dôchodku a ktoré riešenia sú pre vás potrebné a správne. Vždy, samozrejme, berte do úvahy vaše osobné potreby.

Zdroj: ALIANZ / www.alianz.ch